الف ) قیمت فروش قند

قیمت قند بصورت روزانه و براساس بهای تمام شده کارخانه بعلاوه سودی حدود ۲۰ درصدی توسط مدیریت فروش کارخانه قند و همچنین با مذاکره و پرس و جو از چند کارخانه تولید کننده قند ، و در نظر گرفتن قیمت شکر بعنوان ماده اولیه اصلی تولید قند هر روز ساعت ۱۲ ظهر مشخص و لیست قیمت قند درب کارخانه برای تناژ عادی قند که بین ۱ تا ۱۰ تن می باشد و بصورت زیر می باشد .

 • لیست قیمت قند درب کارخانه در تاریخ -------------------------------
 • قند کله کیسه ای ۳۰ کیلویی ------------------------------- به ازاء هر کیلو
 • قند شکسته نایلون ۱۰ کیلویی ------------------------------- به ازاء هر کیلو
 • قند شکسته نایلون ۵ کیلویی ------------------------------- به ازاء هر کیلو
 • قند شکسته کارتن ۱۰ کیلویی ------------------------------- به ازاء هر کیلو
 • قند شکسته کارتن ۵ کیلویی ------------------------------- به ازاء هر کیلو
 • قند ۴۰۰ گرمی موجود نیست به ازاء هر بسته
 • قند ۷۰۰ گرمی ------------------------------- به ازاء هر بسته
 • قند ۹۰۰ گرمی ------------------------------- به ازاء هر بسته

برای فروش قند با تناژهای بالای ۱۰ تن می بایست با مدیریت فروش قند به شماره تماس ۸۸۵۳۸۴۱۴ یا ۸۸۵۳۸۶۶۷ تماس حاصل کرد تا هماهنگی های لازم در خصوص :

 • زمان بارگیری قند از درب کارخانه
 • ارائه شماره حساب جهت واریز قند فروش رفته
 • هماهنگی لازم جهت صدور فاکتور فروش رفته
 • و هماهنگی لازم جهت تعیین قیمت فروش قند

ب)  قیمت فروش شکر

با توجه به تعزیراتی بودن قیمت شکر در حال حاضر قیمت شکر در بخش خانوار که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در کیسه های ۵۰ کیلویی به قیمت هر کیلو ۶۶.۵۰۰ ریال به واحدهای بسته بندی و فروشگاه ها عرضه میشود که باید در بسته های یک کیلویی دربیاید و نرخ فروش به مصرف کننده به ازاء هر بسته یک کیلویی ۸۷.۰۰۰ ریال تعیین شده است بنابراین در حال حاضر فروش شکر به قیمت بالاتر از این میزان تخلف  حسوب میشود .
در حال حاضر عرضه این محصول در بسته های ۷۰۰ یا ۹۰۰ گرمی نیز ممنوع می باشد براساس مصوبه سال ۱۳۹۹ دولت، قیمت شکر برای بخش صنف و صنعت ۱۱۵.۰۰۰ ریال تعیین و اعلام شد اما از ابتدای سال ۱۴۰۰
کالاهایی که یارانه دولتی دریافت نمی کنند از قیمت گذاری دستوری خارج شده و خود واحدهای تولیدی براساس بهای تمام شده و سودی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت فروش شکر را تعیین می کند .

لیست قیمت شکر درب کارخانجات در سراسر ایران براساس پرس و جو و مذاکره با چند تولیدکننده و تاجر بصورت روزانه و ساعت ۱۲ ظهر مشخص و بشرح زیر اعلام می گردد.

 • قیمت شکر از درب کارخانجات تولیدکننده در مورخ -------------------------------
 • قیمت فروش شکر برای تناژ ۱۰ تا ۵۰۰ تن بصورت متوسط به ازاء هر کیلو ------------------------------- ریال از درب کارخانه تولید کننده
 • قیمت فروش شکر برای بسته بندی ۷۰۰ گرمی به ازاء هر بسته برابر ------------------------------- ریال
 • قیمت فروش شکر در بسته بندی ۹۰۰ گرمی ------------------------------- به ازاء هر بسته برابر ------------------------------- ریال
 • قیمت فروش شکر در بسته بندی یک کیلویی ------------------------------- به ازاء هر بسته برابر ------------------------------- ریال
 • قیمت فروش شکر در نایلون ۵ کیلویی به ازاء هر کیلو برابر ------------------------------- ریال