المان های کافه ادمین

جداول قیمت گذاری با دکمه های سفارشی

پایه
پایه
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
پیشرفته
تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
فوق پیشرفته
کامل
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
المان های کافه ادمین

جداول قیمت گذاری با استایل تناوبی

پایه
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
پیشرفته
تومان ۲۶۰ بدون مالیت
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته با بهره وری بالا
بهترین
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
المان های کافه ادمین

جداول قیمت گذاری با دکمه افزودن به سبد خرید

پایه
جدید
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
پایه
تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
بهینه شده
اضافی
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته پر سرعت
کامل
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
المان های کافه ادمین

جداول قیمت گذاری با تصویر پس زمینه

پایه
تومان ۱۰۰۰ در ماه
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
تومان ۱۸۰۰ در ماه
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
فوق پیشرفته
تومان ۲۵۰۰ در ماه
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
بهینه سازی شده
تومان ۴۰۰۰ در ماه
۱۶ گیگ
۳ گرافیک
۵.۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱.۱۶ مگاپیکسل